Tietopalvelutietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Tietopalvelutietokanta
REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

Tietokantaa ylläpitää Verohallinnon toimeksiannosta Tieto Oyj

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Tietojen luovuttaminen suorakäyttöisen tietopalvelujärjestelmän välityksellä yksittäistapauksellisesti päiväsakon laskemista varten.
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Verotuksen tietojärjestelmä
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 19 §:n 3) kohdan mukaisille syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille sekä tuomioistuimille yksittäistapauksissa rikoslain 2 a luvun (550/1999) 2 §:n mukaisen päiväsakon laskemista varten.
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Henkilöasiakkaat
TIETORYHMÄT

Tietopalvelutietokanta sisältää kaikkien verovelvollisten viimeksi valmistuneen verotuksen sekä seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka edellisen valmistuneen verotuksen seuraavat tiedot:

 • Verovelvollisen yksilöintitiedot (tunnus, nimi)
 • Puolisotieto (on/ei)
 • Lasten lukumäärä
 • Verotettava varallisuus
 • Kunnallisvero
 • Kirkollisvero
 • Sairasvakuutuksen sairaanhoitomaksu
 • Veronkorotus
 • Pääomatulon tulovero
 • Jäännösveron korko
 • Ansiotulon tulovero
 • Ennakon viivästymisseuraamukset
 • Puhdas ansiotulo valtion verotuksessa
 • Puhdas pääomatulo
 • Pakolliset eläkevakuutusmaksut
 • Sairausvakuutuksen päiväraha