Rakennusalan veronumerorekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI Rakennusalan veronumerorekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Rakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden valvonta sekä työnantajan ja työntekijän verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Rakennusalalla työskentelevät henkilöt
TIETORYHMÄT

Nimi

Suomalainen henkilötunnus

Veronumero