Rakennusalan julkinen veronumerorekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Rakennusalan julkinen veronumerorekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden valvonta sekä työnantajan ja työntekijän verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rakennusalalla työskentelevät henkilöt

TIETORYHMÄT

Nimi

Veronumero

Henkilön nimen ja veronumeron perusteella voidaan tarkistaa, onko henkilö ja veronumero merkitty rakennusalan veronumerorekisteriin