Proteus taloushallinnon järjestelmä

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Proteus taloushallinnon järjestelmä
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325
00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Proteus huolehtii osto- ja myyntireskontrasta, käyttöomaisuuskirjanpidosta ja pääkirjanpidosta.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

- Taloushallinnon järjestelmässä on toimittaja- ja asiakasrekisteri, joissa on lueteltu luonnolliset ja oikeushenkilöt, jotka ovat joko asiakkaita tai toimittajia. Tiedot ovat yksilöinti- ja yhteystiedot.

- Taloushallinnon järjestelmässä on henkilöstölle myönnetyt käyttöoikeudet henkilöittäin.

- Osassa tositteiden selitteissä on nimettynä henkilö(t), joita maksu koskee.

- Tase-erittelyssä on lueteltuna henkilöittäin saamiset ja velat.