Poroverotuksen tietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Poroverotuksen tietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Porotalouden verotuksen toimittaminen
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Paliskunnan poroisännältä verotusmenettelylain 15 §:n mukaiset porotalouteen liittyvät tiedot
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Poronomistajat
TIETORYHMÄT Poronomistajien yksilöintitiedot

Paliskunnan yksilöintitiedot

Paliskunnalta saadut verovuosikohtaiset rahatiedot ja porojen lukumäärätiedot

Porotalouden pääomatulotiedot

Porotalouden ansiotulotiedot