Perinnän tietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Perinnän tietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Verojen perintä
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Henkilöt, joilla on verovelkaa

Henkilöt, jotka ovat osallisena veronsaajaan liittyvässä rikosasiassa tai muussa oikeudenkäynnissä

TIETORYHMÄT

Asiakkaan yksilöintitiedot

Saatavaa koskevat tiedot

Perintätoimenpidettä koskevat tiedot

Tuomion tiedot