Palauterekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI Verohallinnon palautelomakkeiden kautta tulevat asiakaspalautteet:
käyntiasioinnin palaute, puhelinasioinnin palaute, palaute internetsivustosta, palaute sähköisistä palveluista
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Asiakaspalautteiden käsittely.

Asiakaspalautejärjestelmään kirjataan asiakkaan antamia palautteita, joissa yhteystiedot eivät ole pakollisia. Mikäli asiakas haluaa vastauksen palautteeseen, on yhteystiedot jätettävä järjestelmään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakaspalautejärjestelmää päivitetään asiakkailta tai vastuuhenkilöiltä palautteiden yhteydessä saaduilla tiedoilla.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
REKISTERÖITYJEN RYHMÄT Verohallinnon asiakkaat
TIETORYHMÄT
  • Asiakkaan nimi tai nimimerkki, henkilö- tai y-tunnus
  • Asiakkaan yhteystiedot; osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Asiakkaan tietoliikenneyhteyden IP-numero, käyttöjärjestelmä ja selain
  • Asiakkaan asiakasryhmän luokitustiedot
  • Palautteiden aihe-kategoriat
  • Asiakkaan palaute ja hänelle annettu vastaus aikatietoineen
  • Asiointiaika, paikka ja kanava
  • Palvelutilanteen arviointi