Oma-aloitteisen verotuksen tiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Oma-aloitteisen verotuksen tiedot

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Oma-aloitteisen verotuksen ja tuloverotuksen toimittaminen näiden verojen ja maksujen osalta:

 • Apteekkivero
 • Arpajaisvero
 • Arvonlisävero (sisältää myös arvonlisäveron uudesta kuljetusvälineestä ja maahantuonnin arvonlisäveron)
 • Ennakonpidätys puun myyntitulosta
 • Ennakonpidätys osakeyhtiöltä osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä
 • Ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • Lähdevero osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta)
 • Työnantajasuoritukset (sisältää myös merityönantajan < 2017) (ennakonpidätys, lähdevero, sairausvakuutusmaksu)
 • Vakuutusmaksuvero

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Säännönmukaiset tietolähteet 

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Arvonlisäverovelvolliset henkilöasiakkaat
Vakuutusmaksuverovelvolliset henkilöasiakkaat

Työnantajana toimivat henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

Arvonlisäverovelvollisen ja vakuutusmaksuverovelvollisen yksilöintitiedot

Arvonlisäveron ja vakuutusmaksuveron veroilmoitukset, niiden käsittelytiedot ja päätös- ja maksutiedot

Arvonlisäveron ulkomaalais- ja diplomaattipalautushakemusten tiedot ja niiden käsittelytiedot

Yhteenvetoilmoitusten tiedot ja tiedot ilmoittamistavasta

Tiedot ennakkoratkaisuista, kirjallisista ohjauksista sekä tarkastuskertomusten perusteella tehdyistä päätöksistä

Oma-aloitteisten verojen ilmoittajien veroilmoitukset, niiden käsittelytiedot ja päätös- ja maksutiedot

Palkkojen vuosi-ilmoitusten erittely- ja yhteenvetotiedot

Eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoitusten erittely- ja yhteenvetotiedot

Tuloverolain mukaisten korkojen, voitto-osuuksien sekä jälkimarkkinahyvitysten vuosi-ilmoitusten erittely- ja yhteenvetotiedot

Lähdeveron alaisen korkotulon maksajan vuosi-ilmoitustiedot

Puunostajan vuosi-ilmoitustietojen erittely- ja yhteenvetotiedot

Tiedot ennakkohakemuksista, ennakkopäätöksistä ja valituksista

Suorituspuutetiedot maksuvalvontaa varten

Tiedot jälkiveroilmoituksista

Tiedot vuosivalvonnan  johdosta tehdyistä päätöksistä

Asiakkaalle lähetettävien oma-aloitteisen verotuksen selvitys- ja kehotuskirjeiden tiedot