Mikä on rekisteriseloste?

Rekisteriselosteiden avulla saat tietoa Verohallinnon henkilörekistereistä. Rekisteriselosteissa on tiedot siitä, mitä henkilörekistereitä Verohallinnolla on, mitä tietoja niihin sisältyy, mitkä ovat henkilörekistereiden tietolähteet ja mihin tietoja luovutetaan.

Näillä sivuilla esiteltävät rekisteriselosteet liittyvät Verohallinnon henkilöasiakkaita koskeviin tietoihin ja niiden laatiminen perustuu henkilötietolakiin (523/1999).