Mediaseuranta -taulukko

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
Vääksyntie 4, 00510 Helsinki
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
REKISTERIN NIMI Mediaseuranta -taulukko
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Median yhteydenottojen kirjaaminen ja seuranta toimittajien palvelun parantamiseksi
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  • toimittajan yhteydenottoaika
  • toimittajan nimi
  • media
  • kysymys/kysymykset
  • Verohallinnon vastaajan/haasteltavan nimi
  • Verohallinnon virkailija, joka otti toimittajan yhteydenoton vastaan
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Median yhteydenottoja vastaanottaneet Verohallinnon viestinnästä vastaavat
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN
TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteri on Verohallinnon sisäistä käyttöä varten eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisteriä pidetään Verohallinnon sisäisellä verkkolevyllä, jonne on pääsy vain Verohallinnon virkailijoilla