Maksuliikkeen tietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Maksuliikkeen tietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilöasiakkaan maksujen vastaanotto ja käsittely

Henkilöasiakkaan veronpalautusten käsittely ja maksaminen

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Maksaja-asiakkaat ja veronpalautusten saaja-asiakkaat
TIETORYHMÄT Maksut
  • Asiakkaan yksilöintitiedot
  • Maksun euro-, viite- ja viestitiedot
  • Maksun kirjaustiedot

Veronpalautukset

  • Palautuksen saajan yksilöintitiedot
  • Palautuksen tiedot
  • Palautuksen kirjaustiedot