Maksamisen valvonta ja maksuliike

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Maksamisen valvonnan ja maksuliikkeen tiedot
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Perintöverojen, lahjaverojen, yhteisöjen tuloveron ja oma-aloitteisten verojen

  • maksamisen valvonta,
  • maksujen vastaanotto ja käsittely,
  • veronpalautusten käsittely ja maksaminen sekä
  • verojen perintä.
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Perintöverovelvolliset, lahjaverovelvolliset ja oma-aloitteisten verojen sekä yhteisöjen tuloveron maksamiseen velvolliset

Veronpalautusten saajat

Henkilöt, joilla on verovelkaa

TIETORYHMÄT

Viitenumerot ja maksamisen valvonnan ohjaustiedot

Verohallinnon maksuunpanemat verot ja niille lasketut viivästysseuraamukset, sekä niiden muutokset

Maksujen euro-, viite- ja viestitiedot

Tiedot palautuksista asiakkaalle

Tiedot maksujen ja palautusten käytöstä verojen suorituksiksi

Verojen, maksujen ja palautusten kirjaustiedot
Päätöksiin ja niiden käsittelyyn liittyvät tiedot

Verovelvolliselle lähetetyt maksamiseen, palauttamiseen ja verojen perimiseen liittyvät kirjeet, päätökset ja niiden lähetystiedot

Saatavaa koskevat tiedot

Perintätoimenpiteitä koskevat tiedot