Lahjaverotuksen tietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Lahjaverotuksen tietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Lahjaverotuksen toimittaminen
§ Lahjansaajan perintö- ja lahjaverolain 27 §:n nojalla lahjaverotuksen toimittamista varten antama lahjaveroilmoitus
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Lahjansaajat sekä lahjanantajat
TIETORYHMÄT Lahjansaajan yksilöintitiedot
Lahjanantajan yksilöintitiedot
Lahjansaajalta saadut lahjan yksilöintiä ja lahjan käypää arvoa koskevat tiedot