Invalidien autoveronpalautusasioita koskeva rekisteri, AVL 51 §

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Invalidien autoveronpalautusasioita koskeva rekisteri, AVL 51 §

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto 
PL 325, 00052 VERO 
puh. 029 512 000

Käyntiosoite: 
Kirjaamo 
Vääksyntie 4, Helsinki

Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoverotuksen toimittaminen
Autoverolain 51 §:ään perustuvien invalidien autoveronpalautushakemuksiin liittyvä henkilörekisteri.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Autoveronpalautusta autoverolain 51 §:n nojalla hakevat henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

Autoveronpalautusta hakevien henkilöiden yksilöintitiedot ja  haitta-asteprosenttia koskevat tiedot, ajoneuvoa ja autoveron määrää koskevat tiedot sekä hakemuksen käsittelyä koskevat tiedot.