Ennakkoperintärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Ennakkoperintärekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto,
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Ennakonpidätyksen toimittaminen työ- ja käyttökorvauksesta
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterin tietoja annetaan tiedon pyytäjän yksilöimistä henkilöistä, vaikka tietoa ei olisi merkitty yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin (laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 8 § (249/2001)
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Ennakkoperintärekisteriin merkityt henkilöasiakkaat
TIETORYHMÄT Tieto siitä, onko ennakkoperintälaissa tarkoitettu suorituksen saaja merkitty ennakkoperintärekisteriin

Tieto merkinnän voimassaoloajasta