Dynasty-asiahallinta (asiarekisteri)

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Dynasty-asiahallinta (asiarekisteri)
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325
00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoverotuksen ja valmisteverotuksen toimittaminen

Vireille tulleiden asioiden sekä niihin liittyvien toimenpiteiden ja päätösten rekisteröinti sekä arkistonmuodostuksen ohjaus.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN RYHMÄT Henkilöasiakkaat
TIETORYHMÄT

Asiakirjarekisteriin merkittävät tiedot:

  1. asian vireille saattaja asiakirjan saapumispäivä tai asiakirjan laatimispäivä sekä asian laatu;
  2. suoritetuista välitoimenpiteistä kuten toimituksista sekä selvitys- ja lausuntopyynnöistä ja niitä koskevista asiakirjoista;
  3. asian lopputoimenpiteistä ja niitä koskevista asiakirjoista.