Autoverovalvontataulukko

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Autoverovalvontataulukko

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Käyntiosoite: 
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoverotuksen toimittaminen
1. Autoverovalvontaan (väliaikainen veroton käyttö)  liittyvien valvontatietojen hallinnointi
2. Autoverovihjeiden kirjaaminen (ohje dnro 148/03.03/2013  28.11.2013)
3. Listaus autoverotuksen myöntämistä väliaikaiseen verottomaan käyttöön liittyvistä luvista/päätöksistä

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

1. Ilmoittautumismääräyksiä koskevat tapahtumia, ajoneuvoja, ajoneuvon käyttäjää ja omistajaa sekä toimenpiteitä koskevat tiedot.
2. Autoverovihjeitä koskevat ajoneuvoa sekä ajoneuvon käyttäjää ja omistajaa koskevat tiedot.
3. Asuinpaikka- ja lupapäätökset

Väliaikaisen verottoman käytön pidennyspäätöksiä koskevat hakijan yksilöintitiedot ja ajoneuvoa koskevat tiedot sekä päätöstiedot.