Autoverotukseen ja valmisteverotukseen liittyvä maksunlykkäystaulukko

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Autoverotukseen ja valmisteverotukseen liittyvä maksunlykkäystaulukko 
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325
00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Maksulykkäyspäätösten seuranta
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä maksunlykkäystiedot.