Autoverojärjestelmä

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Autoverojärjestelmä

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Käyntiosoite: Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoverotuksen toimittaminen
Ajoneuvon verotukseen tai sen väliaikaiseen verottomaan käyttöön tai muuhun autoverolain mukaiseen lupa- tai ilmoitusasiaan liittyvä tietojen käsittely.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

Henkilöasiakkaiden yksilöintitiedot, sähköpostiosoite ja tilinumero.