Asiakastiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI Asiakastiedot

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaan perustietojen ylläpitäminen verotuksen toimittamista varten

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot
 • Tunnustiedot
 • Kielitiedot
 • Osoite- ja muut yhteystiedot
 • Edunvalvontatiedot
 • Tieto asiakkaan yhteystietojen luovutusrajoituksesta (ns. turvakielto) 
 • Perhesuhdetiedot
 • Invalidivähennyksen tiedot
 • Uskontokunta- tai siviilirekisteritiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Ulkomaalaisen kansalaisuus
 • Asiakkaan kuntatiedot
 • Kuolinpäivätieto
 • Asiakkaan toimiala-, tilikausi- ja toiminnan luonne-tiedot
 • Arvonlisäverovelvollisuustiedot
 • Ennakkoperintärekisteritiedot
 • Työnantajana tai muuna suoritusten maksajana toimiminen
 • Yrityksen vastuuhenkilönä toimiminen
 • Tieto apteekkiverovelvollisuudesta
 • Tieto yhtymän osakkuudesta
 • Tieto ulkomaalaisen asiakkaan kiinteästä toimipaikasta
 • Tieto verovelkatodistuksen automaattitilauksesta
 • Tieto postitse lähetettävästä verojen maksutilanteesta