Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Arvonlisäverotuksen toimittaminen / Verotustietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevan lain 8 §:n (249/2001) mukainen julkisuus
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterin tietoja annetaan tiedon pyytäjän yksilöimistä henkilöistä, vaikka tietoa ei olisi merkitty yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Arvonlisäverovelvolliset henkilöasiakkaat
TIEDOT Tieto siitä, onko henkilö merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Tieto arvonlisäverovelvollisuuden perusteesta

Tieto rekisteröinnin voimassaoloajasta