Arvonlisäveron erityisjärjestelmän tietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Arvonlisäveron erityisjärjestelmän tietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ylläpito

Arvonlisäverotuksen toimittaminen

(Neuvoston direktiivit 2006/112/EY ja 2008/8/EY sekä arvonlisäverolaki)

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

EU-jäsenvaltioiden verohallinnot

SAANNONMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

EU-jäsenvaltioiden verohallinnot

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Arvonlisäveron erityisjärjestelmään rekisteröityneet

TIETORYHMÄT

Arvonlisäveron erityisjärjestelmään rekisteröityneiden yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tieto toiminnasta muissa EU-maissa.

Arvonlisäveroilmoitukset, niiden käsittelytiedot sekä päätös-, maksu- ja palautustiedot.