Analyysijärjestelmän tietovarasto

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Analyysijärjestelmän tietovarasto

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Risto Hiltunen
PL 325, 00052 VERO
puh. 020 612 2000

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Analyysijärjestelmän tietovaraston tarkoituksena on tukea verovalvonnan suunnittelua, veroriskien analysointia sekä verotarkastuksen kohdevalinnan toteuttamista.

Rekisterin tietoja käytetään Veroriskiin liittyvän verovajepotentiaalin määrittämiseen, veroriskiin liittyvän asiakasjoukon lukumäärän selvittämiseen, käsiteltävän asiakasjoukon rajaamiseen ja asiakasjoukon nykyisen toimintatavan ymmärtämiseen. Muodostetuille asiakasjoukoille valitaan analyysin perusteella kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisin verovalvonnan muoto.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää Verohallinnon muissa tietojärjestelmissä olevia henkilöasiakkaiden ja heidän harjoittaman elinkeinotoiminnan tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Analyysijärjestelmän säännönmukaisia tietolähteitä ovat Verohallinnon verotustehtävien hoidossa käyttämät tietojärjestelmät ja tietokannat.

Luettelo tietolähteistä löytyy Verohallinnon internetsivuilta, www.vero.fi. Sivuilta löytyvät myös lähdejärjestelmien rekisteriselosteet.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Analyysijärjestelmästä ei toteuteta säännönmukaisia tietoluovutuksia.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Analyysijärjestelmän tietoja pääsee tarkastelemaan vain rajoitettu joukko tietoja työssään tarvitsevia henkilöitä. Tiedot on suojattu Verohallinnon tietoturvaperiaatteiden mukaisesti ja järjestelmän käytöstä ylläpidetään lokia.