Ajoneuvon sähköinen käyttöönottoilmoitus -järjestelmä

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Ajoneuvon sähköinen käyttöönottoilmoitus -järjestelmä

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Käyntiosoite: Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoverotuksen toimittaminen
Käyttöönottoilmoitukset Suomeen rekisteröitäväksi tarkoitetuista ja verottomasti tieliikenteessä käytettävästä ajoneuvosta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöasiakkaat
Suomeen rekisteröidyt ja verottomasti tieliikenteessä käytettävät ajoneuvot

TIETORYHMÄT

Ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen ja väliaikaisen verottoman käytön ilmoituksen tiedot:  Ilmoittajan yksilöintitiedot  ja ajoneuvoa koskevat tiedot.