Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

3. Paperilta digitaaliseksi

Tyvi

Artikkelin voi lukea tai kuunnella äänitteinä.

Valtiovarainministeriö käynnisti vuonna 1996 Tyvi-hankkeen (Tietovirrat Yrityksiltä Viranomaisille), jonka tavoitteena oli yhtenäistää eri viranomaisten tiedonkeruuta. Aiemmin samoja yritykseen liittyviä tietoja lähetettiin eri lomakkeilla eri viranomaisille, mikä altisti virheille ja aiheutti ylimääräistä työtä. Nyt tieto oli tarkoitus saada sähköisessä muodossa.

Järjestelmä perustui siihen, että yritykset lähettivät tiedot sähköisesti välittäjinä toimiville Tyvi-operaattoreille, jotka siirsivät tiedot edelleen verohallinnolle. Pilottikokeilujen jälkeen ensimmäiset Tyvi-tiedonsiirrot toteutettiin vuonna 1997.

Tyvi osoittautui toimivaksi palveluksi. Sen käyttöä vauhditti verohallinnon määräys vuodelta 2004, joka velvoitti yli 40 työntekijän yritykset käyttämään Tyvi-palvelua antaessaan tietoja verohallinnolle. Vuonna 2007 jo yli 90 prosenttia yritysten vuosi-ilmoituksista annettiin sähköisesti.

Tyvi oli yrityksille ilmainen palvelu, mutta verohallinto maksoi operaattoreille tiedonsiirrosta korvauksen. Tämä kannusti osaltaan verohallintoa luomaan vuonna 2005 Tyvi-operaattoreiden palveluiden rinnalle oman Ilmoitin.fi-palvelun, jonka avulla yritykset saattoivat tehdä Tyvi-ilmoituksia.

YTJ

Toinen yritystietojen keräämistä edistävä hanke oli Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), jonka Verohallinto valmisteli 1990-luvun lopulla yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kanssa. Järjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2001. Tämän jälkeen yritys saattoi yhdellä ilmoituksella hakeutua ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin, arvonlisävelvollisten rekisteriin, vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä kaupparekisteriin. Yrityksen tiedot välittyivät viranomaisille yhteisellä lomakkeella.

YTJ helpotti merkittävästi yritysten perustamiseen ja muutosilmoituksiin liittyvää paperisotaa. YTJ:n maksuton tietopalvelu (ytj.fi), josta kuka tahansa saattoi hakea yritystietoa, käynnistyi kesällä 2001. Palvelusta löytyivät verohallinnon rekistereihin sekä kauppa- ja säätiörekistereihin merkittyjen yritysten ja yhteisöjen kaikki julkiset tiedot.

Sähköisen tiedonkeruun tehostuminen Tyvin ja YTJ:n kaltaisilla järjestelmillä antoi verohallinnolle mahdollisuuden kehittää myös henkilöasiakkaiden palveluja. Näkyvä näyttö tästä oli vuoden 2005 verotuksen yhteydessä käyttöönotettu esitäytetty veroilmoitus. Siinä yhdistettiin toisaalta veroehdotus ja toisaalta perinteinen veroilmoitus, jonka täyttäjiä oli yhä yli 1,5 miljoonaa henkeä. Nyt kaikki henkilöasiakkaat saivat verohallinnon tiedoista kootun esitäytetyn veroilmoituksen, ja heille tuli yhteinen menettely.

Vuorovaikutteiset sähköiset palvelut

Verohallinto otti vuonna 2006 käyttöön sähköisen asiointiympäristön, joka tarjosi standardoidun tavan tuottaa uusia sähköisiä palveluja. Tämän jälkeen verkkoon alkoi tulla verohallinnon uusia vuorovaikutteisia palveluja.

Palkka.fi, maksuton verkkopalvelu pientyönantajan – yrityksen tai yksityishenkilön – palkanlaskentaa, palkan maksamista ja viranomaisilmoituksia varten avautui pilottikäytön jälkeen helmikuussa 2006. Se täydensi isommille työnantajille suunnatun Tyvi-palvelun tapaan sähköistä tiedonkeruuta ja helpotti osaltaan yrittäjien paperitöitä.

Henkilöasiakkaiden vuorovaikutteisten palvelujen pilottiprojektina toimi sähköinen verokorttimuutospalvelu, Verokortti verkossa. Siinä asiakas kirjautui palveluun verkkopankkitunnuksillaan tai sirullisella henkilökortilla, täytti muuttuneet tulo- ja vähennystietonsa ja saattoi lopuksi tilata verokortin. Palvelu otettiin rajoitettuun käyttöön Joensuun seudulla, Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla vuonna 2006, ja seuraavan vuoden alussa se avattiin koko maassa. Tämän jälkeen kaikki asiakkaat saattoivat muuttaa ennakonpidätystään internetissä.

Verokortti verkossa oli ensimmäinen verohallinnon henkilöasiakkaille suunnattu vuorovaikutteinen palvelu. Jo ensimmäisenä käyttövuonna 2007 verkossa tehtiin 200 000 verokorttimuutosta.

Veroilmoitus verkossa -palvelu puolestaan otettiin käyttöön keväällä 2008. Ensi vaiheessa verkossa saattoi ilmoittaa verotuksessa vähennettävät matkakulut. Palvelua laajennettiin asteittain: vuonna 2009 saattoi verkossa tehdä ilmoitukset kotitalousvähennystä varten sekä ilmoittaa muun muassa elatusmaksut sekä luovutusvoitot ja -tappiot, vuonna 2010 vuokratulot ja viimein vuonna 2011 ansiotuloihin liittyvät muutokset.

Veroilmoitus verkossa -palvelu täydensi kehityksen, joka oli aloitettu veroehdotuksen käyttöönotolla vuonna 1995. Tavoitteena oli tarjota palvelu, jossa asiakasta vaivataan mahdollisimman vähän ja jossa papereita ei tarvitse siirrellä. Nyt veroilmoitukseen liittyvät toiminnot oli mahdollista hoitaa ensimmäistä kertaa ilman papereita. Keväällä 2019 yli 80 prosenttia veroilmoitustaan täydentävistä teki muutokset verkossa.

Lue tai kuuntele seuraava artikkeli "Kohti automaattista verotusta"