Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Kestävän kehityksen tavoite 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.Tässä luvussa kuvataan Verohallinnon toiminnan myönteisiä vaikutuksia (kädenjälki) YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16:sta toteutumiseen.

Verohallinto edistää luottamusta liikekumppaneiden välillä ja julkisissa hankinnoissa. Toimenpiteitä ovat yritysten rekisteröinnin ja velvoitteiden hoidon seuranta, harmaan talouden torjunta sekä julkisen verovelkarekisterin ylläpito. Verohallinto ohjaa asiakkaita toimimaan oikein valvonnalla ja ohjauksella. Valvonnalla ja ohjauksella pyritään varmistamaan, että kaikki asiakkaat osaavat ja pystyvät hoitamaan velvoitteensa.

Verohallinto edistää verotuksen oikeellisuutta kansainvälisesti. Olemme mukana kehittämässä kansainvälistä tietojenvaihtoa ja toteutamme sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Verohallinto huolehtii siitä, että tietojen saaminen verotuksesta taataan lain edellyttämällä tavalla. Toteutamme verotuksen julkisten tietojen jakelun, ylläpidämme verotuksen tilastointia ja tilastojen julkaisemista sekä julkaisemme oman tilinpäätöksen.

Kansainvälinen tietojenvaihto

Yk:n tavoite 16, alatavoite 16.3.: Edistää oikeusturvaa kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla sekä varmistaa kaikille yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin.

Tietoa kansainvälisestä tietojenvaihdosta ja toiminnasta tällä osa-alueella:

Verovelkarekisteri, verovelkatodistus ja todistus verojen maksamisesta

YK:n tavoite 16, alatavoite 16.6.: Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla.

Verovelkarekisteristä tai Verohallinnolta tilattavalla verovelkatodistuksella Verohallinnon asiakas voi todentaa, ettei hänellä tai hänen edustamallaan yrityksellä ole veroja maksamatta tai oma-aloitteisia veroja koskevia veroilmoituksia antamatta. Verohallinnosta voi tilata myös todistuksen verojen maksamisesta eli siitä, että on antanut ilmoitukset oma-aloitteisesta veroista oikeaan aikaan sekä maksanut verot ajoissa ja oikean suuruisena.

Verotuksen julkiset tiedot, tilinpäätökset ja tulosopimusseuranta

YK:n tavoite 16, alatavoite 16.10.: Taata julkinen tietojen saanti ja turvata perusvapaudet kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Verotusasiakirjat ja niiden tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä, koska ne sisältävät yksittäisen asiakkaan taloudellista asemaa ja yksityiselämää koskevaa tietoa.

Lainsäädännössä on erikseen lueteltu verotusta koskevat asiakirjat ja rekisterit, jotka ovat julkisia. Tietojen säätämisellä julkiseksi on haluttu muun muassa tukea avoimuutta ja yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot

Tilinpäätökset ja tulossopimusseuranta

Verohallinnon tilinpäätös sisältää toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat liitteineen. Valtiovarainministeriön antamat vuosikohtaiset palautteet löytyvät tilinpäätösten raporteista. Kaikki tilinpäätökset ja seurantaraportit yksiköiden tulossopimuksista on koottu Verohallinnon seuranta-aineistoihin:

Tulosohjausasiakirjat

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2022