Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kädenjälki kertoo vastuullisuudesta

Meistä jokainen jättää väistämättä jälkiä ympärilleen tavalla tai toisella. Puhutaan esimerkiksi hiilijalanjäljestä tai vesijalanjäljestä, jolloin jäljen jättäminen on useimmiten jotain kielteistä. Sen sijaan kädenjälki on kuvaava käsite silloin, kun tehdään hyviä ja vastuullisia tekoja.

Olemme koonneet nyt yhteen käden- ja jalanjälkiä Verohallinnon ensimmäiseen vastuullisuusraporttiin. Tätä työtä kehitetään Valtiokonttorin hyvien käytäntöjen ja ohjeistuksen myötävaikutuksella.

Vastuullisuusraportoinnin punaisena lankana toimivat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet, jotka julkaistiin keväällä 2021. Vastuullisuusraportointia valtionhallinnossa raamittaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, joka määrittelee peräti 17 laaja-alaista ja toisistaan riippuvaista tavoitetta. Näiden joukosta olemme valinneet meille parhaiten sopivimmat, ja näiden täyttymisestä nyt haluamme kertoa myös teille.

Suomessa on hyviä veronmaksajia, ja tavoitteenamme on antaa takaisin nyt osa siitä tietomäärästä, mitä asiakkailtamme olemme keränneet vuoden 2021 aikana. Julkaisemme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, joka löytyy kokonaisuudessaan vero.fi-sivulta Tulosohjausasiakirjat.

Vastuullisuusraportin sisällössä on hyödynnetty tilinpäätöksen, henkilöstökertomuksen, Green Office -raportin sekä Verohallinnon kansainväliseen toiminnan raportin tietoja. Vastuullisuutemme kehittämisen kolme peruspilaria ovat:

  • hallinnollisen toiminnan kehittäminen, mikä tarkoittaa asiakkaille entistä saavutettavamman ja ympäristöystävällisemmän asioinnin mahdollistamista
  • oma sisäinen vastuullisuustyömme, kuten Green Office
  • parhaiden käytäntöjen jakaminen ja kehitysyhteistyö.

Vielä yksi kiteytys tähän loppuun: verotus yhdistää. Kuvasimme raportointia varten videon, jossa nuoret keskustelevat pääjohtajamme Markku Heikuran kanssa Helsingin pääkirjastossa Oodissa. Katso Verotus yhdistää -video Youtubessa.

Keskustelussa painottuivat digitaalisuus ja vastuullisuus, joita haluamme edistää työssämme. Liikumme keskustelussa Verohallinnon olemassaolon perusytimessä: meidän pitää varmistaa Suomelle oikea verokertymä ja tehdä se mahdollisimman helpoksi asiakkaillemme eli teille, hyvät veronmaksajat.

Kiitos yhteistyöstä!

Viestintäjohtaja Kati Kalliomäki
Viestintäjohtaja Kati Kalliomäki
Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2022