Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Jalanjälki

Tässä luvussa kuvataan, miten Verohallinto on pienentänyt jalanjälkeä toiminnassaan ja miten toiminnasta aiheutuvia suoria negatiivisia vaikutuksia vähennetään erityisesti ympäristövastuun osa-alueella tulevaisuudessa.

Green Office -ympäristöohjelma

Julkishallinnon toimijoilla kuten Verohallinnolla on suuret mahdollisuudet hidastaa ilmastonmuutosta omalta osaltaan. Verohallinto on laatinut toimitiloilleen ympäristöohjelman ja sitoutunut noudattamaan valittuja WWF:n Green Office -kriteerejä.

Verohallinnon keskeiset ympäristövastuukysymykset liittyvät välilliseen vastuuseen asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksista ja mahdollisuuksiin vaikuttaa sekä ohjata asiakkaiden toimintaa verotuksen yhteydessä.

Paperiton verotus ja sähköiset palvelut osaltaan edistävät kestävää kehitystä.Verohallinto on sitoutunut paperin- ja sähkönkulutuksen sekä matkustuskulujen ja jätemäärän vähentämiseen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Hankinnoissa kiinnitetään huomiota tuotteiden koko elinkaaren aiheuttamaan mahdollisimman vähäiseen ympäristöä kuormittavaan vaikutukseen.

Verohallinto on sitoutunut vuosien 2017 ja 2025 välillä vähentämään:

  • sähkönkulutusta 7,5 %
  • paperinkulutusta 30 %
  • virkamatkoja 32 %
  • jätemääriä 18 %.

Verohallinnon hiilidioksidipäästöt vähenivät edelleen vuonna 2021. Päästöt pienentyivät edellisestä vuodesta 13 %:a (500 CO2-tonnilla).

Toimitilojen käyttö

Toimitilojen tilatehokkuus parani vuonna 2021. Toimitilojen määrä väheni vuoden 2020 lopun 105 000 neliömetristä vuoden 2021 lopun 90 000 neliömetriin. Toimitilaneliöt henkilötyövuotta kohden laskivat noin kahdella neliömetrillä (aidot huoneneliöt 14,6 m2/htv).

Henkilöstön työhyvinvointi

Omalla rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikallaan Verohallinto edistää työelämän tasa-arvoa sekä suojaa työelämän oikeuksia. Viestimme aktiivisesti Verohallinnon arvoista ja toimintatavoista.

Verohallinto on jatkuvasti uudistuva asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstön osaamista arvostetaan. Isona organisaationa tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia oman kehittymispolun rakentamiseen erilaisten työtehtävien, projektien, kouluttautumisen ja yhteistyöverkostoissa toimimisen kautta. Uudistumishalukkuutemme, verkostomaiset työskentelytavat ja kokeilukulttuuri luovat ympäristön, jossa voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja uusia työn tekemisen tapoja. Työskentelemme nykyaikaisissa toimitiloissa ja hyödynnämme teknologiaa monipuolisesti.

Syyskuussa 2021 toteutettiin vuosittainen valtionhallinnon VMBaro-työtyytyväisyyskysely, johon vastasi 83 prosenttia verohallintolaisista. VMBaron mittaama työtyytyväisyysindeksi oli 3,70 (2020: 3,76).

Turvallisuus

Jokaisella meistä on tärkeä osa digitaalisen ympäristön turvallisuuden rakentamisessa. Olemme kehittäneet turvallisuuden näkökulmasta toimintamalleja ja varautumista esimerkiksi ajantasaistamalla jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmat.

Otimme myös vuonna 2021 käyttöön tietojenkalastelukoulutuksen, jonka avulla oppimme turvallisesti tunnistamaan erilaisia kalasteluviestien "koukkuja" ja reagoimaan niihin oikein.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2022