Verotulojen kehitys: tammikuussa 2019 Verohallinto keräsi 7 341 miljoonaa euroa

Verohallinnon tiedote, 15.2.2019

Verohallinnon tammikuussa 2019 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 7 341 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 3 164 miljoonaa, joka oli 70 miljoonaa (+2,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 2 481 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 29 miljoonaa (+1,2 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 1 042 miljoonaa (+1,4%).

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammikuussa yhteensä 1 621 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 1 134 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2019 -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.