Verotulojen kehitys: tammi-maaliskuussa 2019 Verohallinto keräsi 19 324 miljoonaa euroa

Verohallinnon tiedote, 9.4.2019

Verohallinnon tammi-maaliskuussa 2019 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 19 324 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 8 552 miljoonaa, joka oli 7 miljoonaa (-0,1 %) pienempi kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 6 990 miljoonaa ja niiden määrä laski edellisestä vuodesta 92 miljoonaa (-1,3 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 1 992 miljoonaa (+1,2%).

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-maaliskuussa yhteensä 5 136 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 2 180 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2019 -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.