Verotulojen kehitys: tammi-helmikuussa 2019 Verohallinto keräsi 13 975 miljoonaa euroa

Verohallinnon tiedote, 12.3.2019

Verohallinnon tammi-helmikuussa 2019 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 13 975 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 6 049 miljoonaa, joka oli 37 miljoonaa (+0,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 4 692 miljoonaa ja niiden määrä laski edellisestä vuodesta 50 miljoonaa (-1,1 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 1 542 miljoonaa (+2,6%).

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-helmikuussa yhteensä 3 619 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 1 677 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2019 -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.