Sähkövarasto voi toimia verottomana varastona 1.4.2019 alkaen

Verohallinnon tiedote, 25.3.2019

Sähkövarastolla tarkoitetaan sähkön lyhytaikaista sähkökemiallista varastointia varten tarvittavien laitteiden, koneistojen ja rakennusten muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. (Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolaki 1260/1996)

Sähkövarasto voi toimia 1.4.2019 alkaen verottomana sähkövarastona, kun toimija on hakenut sitä varten Verohallinnolta valtuutetun varastonpitäjän luvan sekä luvan verottoman sähkövaraston pitämiseen.

Edellytykset hakeutua verottomaksi sähkövarastoksi

Verottomaksi sähkövarastoksi hakeutumisen perusedellytyksenä on, että sähköä siirretään sähkövarastosta suoraan kulutukseen. Lisäksi sähkövaraston pitää olla kiinteästi sijoitettuna paikalleen, liikuteltaville varastoille lupaa ei myönnetä.

Kun toimija on hakeutunut valtuutetuksi varastonpitäjäksi, hänestä  tulee verovelvollinen sähkövarastoon ladatun sähkön osalta. Valtuutetun varastonpitäjän täytyy antaa kuukausittain veroilmoitus verollisista ja verottomista sähkön siirroistaan sekä maksaa verollisten siirtojen mukaiset sähkön valmisteverot. Lisäksi verottoman sähkövaraston pitäjän pitää raportoida vuosittain Verohallinnolle valtiontukien avoimuusvelvoitteen edellyttämät veroluokan 2 sähköveron käyttötiedot.

Miten lupaa verottomalle sähkövarastolle haetaan?

Toimija voi hakea verotonta sähkövarastoa varten valtuutetun varastonpitäjän lupaa Verohallinnon lomakkeella Valmisteverolupahakemus (1300). Hakemuksessa pitää ilmoittaa verovelvollisen sähkövarastonpitäjän nimi, osoite ja yhteystiedot sekä sähkövaraston osoite, teho ja kiinteistötunnus.

Sähkön verottoman varaston lupia voi hakea jo ennen 1.4.2019, mutta lupa tulee voimaan aikaisintaan 1.4.2019. Lupien käsittelyaikaan on syytä varata noin kaksi kuukautta. Lupa maksaa 770 euroa.

Sähkövarastolle, joka on osana sähkön siirto- tai jakeluverkkoa tai joka on voimalaitoksen tai pienvoimalaitoksen yhteydessä, ei tarvitse hakea verottoman sähkövaraston lupaa. Näissä tapauksissa sähkön lataaminen ja syöttö takaisin verkkoon tapahtuu joko jakeluverkon, siirtoverkon tai voimalaitoksen osana.

Avainsanat: