Verohallinto hakee jäseniä tilitoimistojen asiakasraateihin

Verohallinnon tiedote, 11.3.2019

Verohallinto hakee uusia jäseniä tilitoimistoraatien uudelle kaksivuotiselle toimintakaudelle 2019-2020. Raadit kokoontuvat muutaman kerran vuodessa joko raadin omalle paikkakunnalle tai Skype-tapaamisiin. Raadit kokoontuvat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Vaasassa. Raatilaisille voidaan myös järjestää erilaisia verkkokyselyjä.

Asiakasraadit tarjoavat tilitoimistoille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Verohallinnon palveluja etupainotteisesti ja antaa palautetta Verohallinnon toiminnasta. Asiakasraatien avulla kehitetään Verohallinnon ohjausta ja lisätään henkilöstön asiakastuntemusta tilitoimistoihin liittyen.

Raatien toiminnassa korostuvat Verohallinnon palveluja käyttävien kirjanpitäjien aidot näkemykset, aktiivinen kehittämisote ja halu vaikuttaa. Asiakasraateihin haetaan erikokoisia tilitoimistoja. Tavoitteena on saada kattava edustus tilitoimistokentästä.

Raatien jäsenyys on tilitoimistokohtainen. Raateihin valitaan sekä auktorisoituja ja ei-auktorisoituja tilitoimistoja. Raateihin mukaan lähteviltä toimistoilta edellytetään halua sitoutua raatien toimintaan aktiivisesti koko toimintakaudeksi. Toimintakausi kestää kaksi vuotta. Tilitoimistot vastaavat itse osallistumiskustannuksista, kuten matkakuluista.

Edellisten tilitoimistoraatien jäseniltä on kysytty palautetta raatien toiminnasta. Palautekyselyjen mukaan raatilaiset arvostivat asiakasraadeissa avointa keskustelua ja mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa Verohallinnon toimintaan ja palveluihin. Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta kuulla muiden tilitoimistojen kokemuksia.

Raadit toimivat suomen kielellä. Ruotsinkieliset tilitoimistot ovat tervetulleita hakemaan asiakasraateihin mukaan.

Hakuaikaa on 29.3.2019 saakka.
Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin,

Verohallinnon tilitoimistoyhteistyöryhmä

Lisätietoja: tilitoimistokoordinaattori Juha Kartano, etunimi.t.sukunimi(at)vero.fi