Valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä uudistetaan

Verohallinnon tiedote, 11.1.2019

Valtiovarainministeriö on alkanut valmistella lainsäädäntöä, jolla uudistetaan valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä.

VM on julkaissut aiheesta verkkouutisen Valmiste- ja autoverotuksen menettelysäännösten uudistaminen on käynnistynyt.

Hanke on Verohallinnossa nimetty AVA-hankkeeksi. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä mahdollisuuksien mukaan muiden Verohallinnon verotusmenettelyiden kanssa. Yhdenmukaistamisella tavoitellaan sähköisen asioinnin lisäämistä, verovelvollisten hallinnollisen taakan vähentämistä sekä Verohallinnon virkailijatyön helpottamista.

Asiakkaille menettelyjen yhdenmukaistaminen näkyy siten, että valmiste- ja autoverotuksen sähköiset palvelut siirtyvät OmaVeroon.

Tavoitteena on, että valmiste- ja autoverotuksen uudistetut menettelysäännökset tulisivat voimaan vuonna 2021.