Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen ilmoituksenantovelvolliseksi muuttuu 1.5.2019

Verohallinnon tiedote, 17.4.2019

1.5.2019 alkaen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan täytyy ilmoittautua liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, jos

  • hän on ostanut Suomesta esimerkiksi rakentamispalveluja, joihin voi soveltaa käännettyä verovelvollisuutta
  • hänellä on maahantuonteja verottoman yhteisömyynnin ja yhteisöhankintojen lisäksi.

Aiemmin on riittänyt, että ulkomainen elinkeinonharjoittaja on rekisteröitynyt ilmoituksenantovelvolliseksi.

Milloin ulkomainen elinkeinonharjoittaja rekisteröityy ilmoituksenantovelvolliseksi?

Jos ulkomainen elinkeinonharjoittaja ei ole rekisteröitynyt toiminnastaan alv-rekisteriin, hänen pitää edelleen rekisteröityä ilmoituksenantovelvolliseksi, jos hän

  • harjoittaa Suomessa verotonta yhteisömyyntiä
  • tekee Suomessa verottomia yhteisöhankintoja.

Ulkomainen elinkeinonharjoittaja voidaan rekisteröidä ilmoituksenantovelvolliseksi, jos hänellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, josta ei harjoiteta arvonlisäverollista toimintaa. Tässä tilanteessa hän voi tehdä Suomessa myös

  • myyntejä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta
  • myyntejä, joissa ostajana on valtio
  • myyntejä, jotka on Suomessa säädetty verottomaksi, jos nämä myynnit eivät vaikuta hänen oikeuteensa tehdä verottomia yhteisöhankintoja.

Lisätietoa

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa