Tulorekisteriin paperilla ilmoitettujen palkkatietoilmoitusten käsittelyssä on viivettä

Verohallinnon tiedote, 20.2.2019

Jos olet ilmoittanut palkkatietoja paperilomakkeella tulorekisteriin, mutta työnantajavelvoitteet eivät näy OmaVerossa, voi puute johtua tietojen siirtymisessä olevasta viiveestä. Jos palkkatietoilmoitukset on annettu paperilomakkeella, vie ilmoitusten siirtyminen tulorekisteristä Verohallintoon normaalitilanteessa muutaman arkipäivän. Tällä hetkellä paperisten ilmoitusten käsittelyssä on tulorekisterissä ruuhkaa ja viive voi olla huomattavasti pidempi.  Verohallinto pahoittelee tästä asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

Jos tulorekisteriin ilmoittamasi tiedot eivät vielä näy OmaVerossa velvoitteiden yhteismäärässä, maksa työnantajasuoritukset kuitenkin antamiesi ilmoitusten mukaisina, jotta vältyt viivästyskorolta.

Muistutuskirjeet puuttuvista ilmoituksista lähetetään tavallista myöhemmin

Lähetämme muistutuskirjeet ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä tammikuun verokauden osalta tavallista myöhemmin. Myöhennetty aikataulu koskee myös muuten kuin paperilla lähetettyjä ilmoituksia.
 
Tulorekisteriin myöhässä annetuista ilmoituksista ei pääsääntöisesti määrätä vuonna 2019 myöhästymismaksua. Myöhästymismaksu määrätään vuonna 2019 vain, jos ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta.

Ilmoita tiedot tulorekisteriin sähköisesti

Tulorekisteriin sähköisesti annetut ilmoitukset siirtyvät Verohallintoon päivittäin. Suositeltavaa ja vaivattominta on lähettää tiedot suoraan palkanlaskentaohjelmasta. Käytössä on myös tulorekisterin oma sähköinen ilmoituspalvelu. Tiedot tulorekisteriin voi ilmoittaa myös Verohallinnon tarjoaman maksuttoman palkanlaskentaohjelman, Palkka.fi:n avulla.

Ilmoita tiedot tulorekisteriin ajoissa

Anna palkkatietoilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Anna lisäksi työnantajan erillisilmoitus viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 5. päivä Ilmoita erillisilmoituksella työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä tai ei palkanmaksua -tieto. On tärkeää antaa puuttuvat ilmoitukset vaikka ne olisivatkin myöhässä. Jos olet ilmoittanut maksaneesi palkkoja, mutta et ole ilmoittanut työnantajan sairausvakuutusmaksua erillisilmoituksella, Verohallinto voi lähettää puuttuvista tiedoista selvityspyynnön ja lopulta suorittaa veron määräämisen ilmoittamattomasta työnantajan sairausvakuutusmaksusta.