Toimintaohjeita tulorekisterissä olevien tuplailmoitusten mitätöintiin sekä maksamiseen ja viivästyskorkoihin

Verohallinnon tiedote, 15.3.2019

Näkyvätkö työnantajavelvoitteet OmaVerossa liian suurena?

  • Tarkista tulorekisteristä esimerkiksi sähköisestä asiointipalvelusta, oletko ilmoittanut saman ilmoituksen kahteen tai useampaan kertaan tai onko siellä muu virheellinen ilmoitus. 

  • Jos tiedot on ilmoitettu useaan kertaan, mitätöi turhat ilmoitukset. Kohdenna mitätöinti haluamaasi ilmoitukseen joko tulorekisterin tai maksajan ilmoitusviitteellä. Tietojen mitätöiminen tarkoittaa, että tieto ei ole enää voimassa tulorekisterissä. Tietojen ilmoittaja tarkastaa ja valitsee, mitkä ilmoitukset tai aineistot hän mitätöi. 

Lue lisää: 

Mitä teen, jos olen saanut yhteenvedolla huomautuksen maksamattomista työnantajasuorituksista ja myös velvoitteet näkyvät OmaVerossa liian suurina?

  • Jos ilmoituksesi näkyy virheellisesti kahteen tai useampaan kertaan, myös velvoitteet ovat kirjautuneet sen mukaisesti ja maksamattomasta osuudesta on huomautettu yhteenvedolla. Maksamattomalle osuudelle on myös kertynyt viivästyskorkoa. Kun ilmoituksen mitätöinti päivittyy Verohallinnon järjestelmään (huomioi 1-2 arkipäivän viive), poistuvat myös mitätöidyn ilmoituksen mukaiset velvoitteet ja siihen liittyvät viivästyskorot. Huomautus maksamattomasta verosta on tältä osin aiheeton.
  • Jos maksamatonta veroa jää vielä korjauksen tai mitätöinnin jälkeenkin, kertyy erotukselle viivästyskorkoa ja maksamattomat velvoitteet tulee maksaa yhteenvedon maksukehotuksella annettuun päivämäärään mennessä.
  • Tarkista OmaVerosta palautusten asetukset ja tarvittaessa muuta niitä.

Tiedot päivittyvät OmaVeroon viiveellä

Tiedot päivittyvät tulorekisteristä OmaVeroon aina viiveellä. Maksa työnantajavelvoitteet kuitenkin viimeistään määräpäivänä. Lue lisää

Verohallinnon lähettämät kehotuskirjeet

Verohallinto on lähettänyt kehotuskirjeitä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja työnantajan sairausvakuutusmaksun vertailusta. Lue lisää