Tee vuosi-ilmoituksiin tarvittavat korjaukset ajoissa

Verohallinnon tiedote, 5.3.2019

Verotuksen aikataulut muuttuvat vuoden 2019 aikana. Henkilöasiakkailla on ryhmittäin oma verotuksen päättymispäivä: verotus päättyy touko-lokakuun välisenä aikana. Tämän vuoksi vuosi-ilmoitusten korjaukset pitää tehdä aikaisemmin kuin edellisinä vuosina.

  • Kun korjaus tehdään sähköisesti viimeistään 18.3. (paperilomakkeella viimeistään 15.3.), ehtivät korjaukset henkilöasiakkaiden esitäytetyille veroilmoituksille.
  • Viimeistään 30.4. tehdyt korjaukset ehtivät henkilöasiakkaiden verotuspäätöksille ennen verotuksen valmistumista.

Lue lisää vuosi-ilmoituksen korjaamisesta

Korjaa vuosi-ilmoitusten virheelliset tiedot antamalla uusi korvaava ilmoitus

Vuosi-ilmoitusten tiedot korjataan antamalla uusi korvaava ilmoitus. Korvaava korjaustapa koskee kaikkia vuosi-ilmoituksia, jotka annetaan vuodelta 2018.

Korjaa vuonna 2019 maksamiesi palkkojen ja työnantajasuoritusten tiedot tulorekisteriin

Ilmoita tulorekisteriin korjaukset, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuja palkkoja tai muita ansiotuloja. Maksajan pitää korjata alkuperäinen ilmoitus yleensä korvaavalla ilmoituksella.

  • Huomaa, että 1.1.2019 tai sen jälkeen takaisinperityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisi maksettu ennen vuotta 2019.

Lue lisää

Vuosi-ilmoitusta käytetään viimeisen kerran niiden palkkojen ja työkorvausten ilmoittamiseen, jotka on maksettu vuonna 2018. Jos vuonna 2018 tai sitä aiemmin maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten vuosi-ilmoituksessa on virheitä, ne korjataan edelleen antamalla Verohallinnolle korvaava vuosi-ilmoitus.