Satovahinkovakuutukset väliaikaisesti verottomiksi

Verohallinnon tiedote, 4.4.2019

Lakia eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta on väliaikaisesti muutettu niin, että satovahinkovakuutukset vapautetaan vakuutusmaksuverosta. Muutos koskee vakuutuksia, jotka perustuvat satovahinkovakuutussopimukseen, eläintautivakuutussopimukseen tai maatalouden alkutuotannon kasvintuhoojavakuutussopimukseen.

Edellä mainitut vakuutukset ovat verottomia, jos maatalouden harjoittajan palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja maatalouden harjoittajan vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa (lain 5 § 3 momentti). Verovapaus ei koske sellaiselle maataloudenharjoittajalle myönnettyä vakuutusta joka on ns. taloudellisesti vaikeuksissa (komission asetus (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan a ja c alakohta).

Laki tuli voimaan 20.3.2019 ja on voimassa vuoden 2027 loppuun asti. Lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan lain voimassaoloaikana alkavalta vakuutuskaudelta.

Verohallinto antaa tarkempia ohjeita tietojen ilmoittamismenettelystä myöhemmin finanssialan vero.fi-sivuilla.

  • Vakuutusmaksuverotusta koskevan yhteydenottopyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: vakuutusmaksuvero(a)vero.fi