Osakeyhtiö − muista nämä asiat, kun olet antamassa veroilmoitusta

Verohallinnon tiedote, 16.4.2019

Suurella osalla osakeyhtiöistä veroilmoituksen määräaika lähestyy. Joulukuussa tilikautensa päättäneiden osakeyhtiöiden on annettava veroilmoituksensa 30.4.2019 mennessä.

Veroilmoitus on annettava kehotuksetta, jos yhtiöllä on verovuonna ollut veronalaista tuloa, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Veroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti määräajassa ilman, että Verohallinto sitä erikseen pyytää. Veroilmoitus on annettava myös silloin, jos osakeyhtiöllä ei esimerkiksi aloittamisvuonna ole ollut varsinaista toimintaa tai se on asetettu konkurssiin. Jos veroilmoitus tai sen tietoja annetaan myöhässä, seurauksena on joko myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Veroilmoitus liitteineen on annettava sähköisesti. Ilmoituksen voi antaa joko OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona tai kaupallisten Tyvi-palveluiden kautta. Lähetä sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet ja liitetiedostot, kuten tilinpäätös. Voit lähettää tilinpäätöstiedot sähköisesti myös veroilmoituksen antamisen jälkeen.

OmaVero ohjaa ilmoittajaa veroilmoituksen ja tarvittavien liitteiden täyttämisessä. Veroilmoituksella on esitäytettynä aikaisemmin annettuja tietoja sekä huomioita tietyissä kohdissa, jotka ilmoitukseen on täytettävä. OmaVero myös laskee ilmoitukseen syötettyjä tietoja, esimerkiksi tuloksen tai tappion.

Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Mahdollisen jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Jäännösveroa ei voi maksaa ennen verotuksen päättymistä, koska maksua ei voida kohdentaa oikein.

Lue lisää:

Katso tallenne verkkoseminaarista: