Maksamalla lisäennakkoa voit välttää tulevat mätkyt - täydennä verojasi korottomasti tammikuun loppuun asti

Verohallinnon tiedote, 2.1.2019

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoveroa tai olet maksanut liian vähän ennakonpidätystä verovuoden aikana, voit hakea ja maksaa lisäennakkoa OmaVerossa (vero.fi/omavero). Maksamalla lisäennakkoa voit välttyä jäännösverolta ja huojennetulta viivästyskorolta.

Ennakkoveroa voi olla tarpeen maksaa esimerkiksi silloin, jos saat vuokratuloja, omaisuuden luovutusvoittoja tai maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuloja. Ennakkoveroa maksetaan aina verovuoden aikana. Lisäennakolla voit puolestaan täydentää verojen määrää verovuoden päättymisen jälkeen.

Lisäennakkoa kannattaa hakea ja maksaa nyt, sillä henkilöasiakas, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies, maatalousyrittäjä sekä metsänomistaja voi maksaa lisäennakkoa tammikuun loppuun asti ilman huojennettua viivästyskorkoa.

Jos haet lisäennakkoa paperilla, huomioithan postin kulun. Lomakkeen postitus- ja käsittelyajat voivat aiheuttaa sen, että päätös ja ennakon eräpäivä ovat tammikuun jälkeen. Korottomuus koskee vain päätöksiä, joissa maksun eräpäivä on tammikuussa.

Hae lisäennakkoa ennen kuin maksat sitä

Lisäennakkoa on aina haettava ennen sen maksamista. Hae lisäennakkoa OmaVerossa. Kun haet lisäennakkoa OmaVerossa, saat itse valita lisäennakon eräpäivän, joka voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä.

Lisäennakkoa hakiessasi voit joko ilmoittaa tulot ja vähennykset tai hakea tietyn euromääräisen summan, jonka haluat maksaa. Kun ilmoitat euromääräisen summan, saat päätöksen lisäennakosta OmaVeroon saman tien. Jos ilmoitat hakemukseen tuloja tai vähennyksiä, hakemus voi päätyä virkailijakäsittelyyn, jolloin lisäennakon saamiseen kuluu hieman enemmän aikaa. Odota aina päätöksen saamista ennen maksamista, sillä päätöksessä on tiedot maksamista varten.

Voit hakea lisäennakkoa myös lomakkeella 5010 jonka saat tulostettua vero.fi:stä. Huomaa, että osa tuloista ja vähennyksistä ilmoitetaan erillisillä lomakkeilla, jotka palautetaan lisäennakkohakemuksen liitteenä.

Lisäennakko on korvannut aiemmin käytössä olleen ennakon täydennysmaksun

Lisäennakko on korvannut aiemmin käytössä olleen ennakon täydennysmaksun. Vanhoilla ennakon täydennysmaksun tiedoilla ei siis voi enää maksaa. Jos maksat vanhoilla tiedoilla, maksu käytetään tuloverojen eli ennakkoveron ja jäännösveron erille eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Jos sinulla ei ole erääntynyttä tuloveroa, käytetään maksua muille erääntyneille veroille. Jos sinulla ei ole maksamattomia veroja lainkaan, maksusi palautuu sinulle takaisin.

Lisätietoa: