Maahantuonnin arvonlisävero: tullauksista on saatu korjatut vertailutiedot OmaVeroon

Verohallinnon tiedote, 11.1.2019

Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittamiseen liittyen OmaVerossa on nähtävillä yhteissummana verokauden tullauspäätösten tullausarvot sekä Tullin kantamat tullit, verot ja muut maksut. Tämä yhteissumma näkyy vertailutietona asiakkaiden arvonlisäveroilmoituksilla. Tietojen siirtymisessä Tullin tietojärjestelmästä oli ongelmia kahden tullauspäivän osalta marras- ja joulukuun ajalta. Verohallinto tiedotti asiasta 21.12. Ongelma on nyt korjattu ja tiedot on viety uudelleen OmaVeroon. Maahantuonnin vertailutieto on siten saattanut täydentyä niillä asiakkailla, joilla on ollut tullauksia päivämäärillä 15.11. ja 4.12.

Jos yritys tai tilitoimisto on tilannut tullauksista tiedot omaan ohjelmistoonsa, ja yrityksellä on kyseisiltä päiviltä tullauksia, suosittelemme tietojen hakemista uudelleen.