Luonnonsuojelualueita verotetaan samoin perustein kuin ennenkin

Verohallinnon tiedote, 3.4.2019

Verohallinto on havainnut, että joitakin länsirannikolla sijaitsevia saaristokiinteistöjä on verotettu virheellisesti joutomaana käsittävinä maa- ja metsätiloina. Osalla näistä kiinteistöistä sijaitsee pienialaisia luonnonsuojelualueita. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi Verohallinto on selvittänyt virheellisesti verotetut tai kiinteistöverotuksesta puuttuvat alueet ja korjannut verotusta.

Verotusta on korjattu saaristokiinteistöjen osalta nykyisen arvostamislain mukaiseksi, mikä on saattanut nostaa kiinteistöveron määrää. Kiinteistöjen arvostamisen perusperiaatteet eivät ole muuttuneet.

Kiinteistön omistajilla on mahdollisuus korjata kiinteistötietoja 25.4. asti joko Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai paperilomakkeella. Korjauspyynnöt ja mahdolliset selvitykset siitä, miksi alueelle ei tulisi soveltaa normaalia aluehintaa, käsitellään normaaliin tapaan ja asiakas saa elokuun loppuun mennessä uuden korjatun verotuspäätöksen maksutietoineen ja muutoksenhakuohjeineen.

Lue lisää: Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa kohta 2.6 Maapohjan arvostamisen erityiskysymyksiä