Koulutustoiminnan arvonlisäverotus -ohje on julkaistu

Verohallinnon tiedote, 29.3.2019

Verohallinto on julkaissut ohjeen "Koulutustoiminnan arvonlisäverotus". Ohje on entistä laajempi ohjepaketti koulutuksen järjestäjille.

Koulutuspalveluiden arvonlisäverotuksen lisäksi ohjeeseen on koottu myös muita koulutuksen järjestäjille tyypillisiä arvonlisäverotuksen tilanteita. Ammatillisen koulutuksen ohjeistusta on päivitetty koulutuksen järjestämisen lainsäädäntömuutosten mukaisesti. Lisäksi ohjetta on päivitetty vastaamaan uusinta julkaistua oikeuskäytäntöä.

Pääosa ohjeesta käsittelee edelleen erilaisia lakiin perustuvia ja valtion varoin rahoitettuja koulutuspalveluja. Ohjeessa käsitellään myös koulutuspalveluihin läheisesti liittyvien tavaroiden ja palvelujen luovutusten arvonlisäverollisuutta kuten oppilaitosruokailua ja oppilastöitä. Ohjeessa on erilliset luvut alihankinnasta, erityistilanteista sekä koulutuspalvelujen myynnistä ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Lisäksi ohjeessa käydään läpi muita koulutuksen järjestäjille tyypillisiä myyntejä sekä koulutuksen järjestäjän vähennysoikeutta.

Lue lisää: Koulutustoiminnan arvonlisäverotus

 

Avainsanat: