Ilmoita tiedot tulorekisteriin huolellisesti

Verohallinnon tiedote, 29.1.2019

Tulorekisteri toi vuoden 2019 alusta muutoksia palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen. Verohallinto tulorekisteritiedon käyttäjänä on havainnut joitakin ilmoittamiseen liittyviä virheitä. Jotta verotus voidaan ilmoitettujen tietojen perusteella toimittaa oikein, huomioi seuraavat asiat:

Palkkatietoilmoituksella annetun virheellisen tunnuksen tai maksupäivän korjaaminen

Jos maksajan tunnus, tulonsaajan tunnus tai maksupäivä on ilmoitettu tulorekisteriin virheellisenä ja tietoja pitää korjata, mitätöi annettu palkkatietoilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Korvaavalla ilmoituksella ei saa vaihtaa maksajan tai tulonsaajan tunnusta eikä maksupäivää.

Ilmoituksella tulonsaajan suomalainen henkilötunnus

Tulonsaajan tiedot on ilmoitettava ensisijaisesti suomalaisella henkilötunnuksella. Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.

Keinotunnuksellisten asiakkaiden tietojen ilmoittaminen

Jos tulonsaajalle on annettu keinotunnus, keinotunnus ilmoitetaan käyttäen tunnisteen tyyppinä: Muu tunnus.  Aina silloin, kun tiedot annetaan muulla kuin suomalaisella henkilötunnuksella, on annettava seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Myös ulkomainen tunnus ilmoitetaan, jos maksajalla on se tiedossa.

Yksi palkkatietoilmoitus yhdestä maksutapahtumasta

Yhden suorituksen maksukerran ilmoitus tulee antaa siten, että maksettu suoritus ja siitä tehty ennakonpidätys, lähdevero tai etuudesta peritty korvaus ilmoitetaan samalla palkkatietoilmoituksella. Suoritusta ja siitä tehtyä vähennystä ei tule jakaa kahdelle erilliselle ilmoitukselle.

Ennakonpidätyksen, lähdeveron ja etuudesta perityn korvauksen ilmoittaminen

Vähennystietoja ei saa ilmoittaa palkkatietoilmoituksella negatiivisena. Ennakonpidätyksen määrä voi olla ilmoituksella negatiivinen vain siinä tapauksessa, että kyse on tulonsaajalle palautettavasta liikapidätyksestä.

Ilmoita tiedot tulorekisteriin sähköisesti

Sähköinen ilmoittaminen vähentää virheiden mahdollisuutta. Voit antaa ilmoitukset tulorekisteriin sähköisesti usealla eri tavalla, esimerkiksi tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta tai sähköisessä asiointipalvelussa. Lue lisää: Tulorekisteriin ilmoittamisen kanavat (tulorekisteri.fi)

Ilmoitukset tulorekisteriin hoituvat myös Palkka.fi -palvelun kautta, jolloin tietoja ei tarvitse lähettää tulorekisteriin enää erikseen. Lue lisää: Palkka.fi

Maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan

Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan kuukauden 12. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä seuraavana arkipäivänä. Työnantajasuoritukset voi maksaa edelleen OmaVerossa. Työnantajasuoritukset tulee maksaa sen suuruisina, kuin velvoitteet OmaVerossa maksamisen määräpäivänä näkyvät.

Jos tulorekisteriin ilmoittamasi tiedot eivät vielä näy OmaVerossa velvoitteiden yhteismäärässä, maksa työnantajasuoritukset kuitenkin antamiesi ilmoitusten mukaisina, jotta vältyt viivästyskorolta.

Tiedotetta on muokattu 13.2.2019.