Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat elinkeinonharjoittajille ja maataloudenharjoittajille

Verohallinnon tiedote, 5.3.2019

Uutista päivitetty 6.3.2019 

Ensimmäiset esitäytetyt veroilmoitukset lähetetään asiakkaille maaliskuun alussa. Tässä vaiheessa veroilmoituksensa saavat liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maataloudenharjoittajat sekä heidän puolisonsa.

Esitäytetyt veroilmoitukset ovat perillä näillä asiakkailla maaliskuun puoliväliin mennessä. Veroilmoitus näkyy myös OmaVerossa.

Täydennysten on oltava perillä viimeistään 2.4.2019

Jos esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa on korjattavaa, liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä maataloudenharjoittajien on tehtävä täydennykset viimeistään 2.4.2019. Päivä on sama kuin elinkeinotoiminnan (lomake 5) tai maatalouden veroilmoituksen (lomake 2) viimeinen palautuspäivä.

Sekä OmaVerossa annettujen tietojen että paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Asiakkaan kannattaa toimia ajoissa, jotta hän välttää mahdollisen myöhästymismaksun. Paperilomakkeita käyttävien täytyy varata aikaa myös postin kulkuun.

Veroilmoitus on uudistunut - ilmoita tiedot OmaVerossa

Veroilmoitus näyttää erilaiselta kuin ennen. Veroilmoitus ei ole enää täytettävä lomake vaan tuloste verotustiedoista.

Ulkoasun lisäksi myös veroilmoituksen täydentäminen on muuttunut. Täydennyksiä ei enää merkitä esitäytettyyn veroilmoitukseen vaan ne ilmoitetaan joko OmaVerossa tai erillisillä paperilomakkeilla, jotka on mainittu veroilmoituksessa kunkin tiedon kohdalla.

Vero.fi-sivuilla on ohjeet sekä verkossa että paperilla ilmoittamiseen:

Maatalouden- ja elinkeinonharjoittajat saavat alustavan verotuslaskelman

Maataloudenharjoittajat ja elinkeinonharjoittajat eivät saa esitäytetyn veroilmoituksensa mukana verotuspäätöstä, koska kaikki verotustiedot eivät ole vielä käytettävissä veroilmoituksen muodostamishetkellä.

Siksi myöskään veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja maksupäivät eivät näy veroilmoituksen etusivulla. Sama koskee myös maatalouden- ja elinkeinonharjoittajien puolisoita. Nämä asiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman, joka on tehty senhetkisten tietojen perusteella. Arvio veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä näkyy alustavassa verotuslaskelmassa. Määrä voi muuttua.

Asiakas saa verotuspäätöksen sen jälkeen, kun kaikki hänen ja hänen puolisonsa verotustiedot on käsitelty.

Valtaosa asiakkaista saa veroilmoituksen huhtikuussa

Valtaosa asiakkaista saa esitäytetyn veroilmoituksensa huhtikuussa. Jos tiedot ovat oikein, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Jos veroilmoituksessa on täydennettävää, täydennykset pitää tehdä määräpäivään mennessä. Veroilmoituksen määräpäivä on asiakaskohtainen ja se voi olla joko 7.5., 14.5. tai 21.5. Oman veroilmoituksen määräpäivän voi tarkistaa OmaVerosta ja veroilmoituksen etusivulta.