Cross-Border Dialogue kotimaisen ennakollisen keskustelun rinnalle

Verohallinnon tiedote, 15.2.2019

Konserniverokeskus on lähtenyt kokeilemalla luomaan ennakollisten keskustelujen rinnalle verokysymysten ennakollisen käsittelyn kansainvälistä menettelyä. Cross-Border Dialoguen tavoite on sama kuin ennakollisen keskustelujen eli ohjata Konseniverokeskuksen asiakasyritystä toimimaan verotuksellisesta näkökulmasta oikein ennen kuin järjestelyt ovat tapahtuneet.

Cross-Border Dialogue soveltuu rajat ylittäviin tilanteisiin eli tilanteisiin, jossa asiakasyrityksen tavoitteena on saada ohjaus yhteen verokysymykseen kahden tai useamman valtion veroviranomaiselta. Eri valtioiden veroviranomaisten tulkinta esitettyyn verokysymykseen ja ohjauksen sitovuuteen perustuu kulloinkin kyseessä olevan valtion kansalliseen lainsäädäntöön. Suomen kansallisen verotusmenettelylain mukaisesti Suomen veroviranomaisen antama kirjallinen ohjaus on veroviranomaista sitova silloin, kun verotusmenettelylain (VML 26§ ja OVML 6§) mukaiset edellytyksen täyttyvät. Cross-Border Dialogue ei korvaa kotimaisia tai kansainvälisiä muutoksenhakukelpoisia ennakkoratkaisumenettelyjä tai ennakkosopimuksia, kuten Advance Pricing Agreement-menettelyä.

Menettelynä Cross-Border Dialogue voi soveltua useita eri verolajeja koskevien verokysymysten ratkaisemiseen. Toistaiseksi Konserniverokeskusen ja toisen valtion veroviranomaiset ovat käsitelleet elinkeinoverotusta ja siirtohinnoittelua koskevia verokysymyksiä. Menettelyn voidaan katsoa sopivan myös oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja ennakkoperintään liittyvien kysymysten käsittelemiseen.

Konserniverokeskus edistää Cross-Border Dialoguen kokeilua ja käyttöönottoa asiakasyhtiöiden esiin nostamisen verokysymysten avulla suoraan eri valtioiden veroviranomaisten kanssa. Kokemusta on toistaiseksi kertynyt asiakasyhtiön verokysymyksen ratkaisemista, Viron ja Latvian verohallintojen kanssa. Alustavia keskusteluja menettelyn kokeilemisesta on käyty myös Saksan, Itävallan, Tanskan ja Yhdysvaltojen verohallintojen kanssa. Lisäksi menettelyn tunnettavuutta ja laajempaa käyttöönottoa edistetään EU- ja OECD-tasolla.

Menettelyn englanninkieliseen kuvaukseen voi tutustua tässä. Konserniverokeskus kannustaa menettelystä kiinnostuneita asiakasyhtiöitä olemaan yhteydessä konserniverokeskus(a)vero.fi tai suoraan Konserniverokeskuksen asiantuntijaan.