Yhteisöjen tuloverotus reaaliaikaistuu – jäännösverot ja veronpalautukset maksetaan jatkossa aikaisemmin

Verohallinnon tiedote, 9.5.2018

Toukokuun alussa voimaan tulleiden lakimuutosten johdosta yhteisöjen, esimerkiksi osakeyhtiöiden, tuloverotus reaaliaikaistuu ja veroilmoituksen antamisen laiminlyöntiin liittyvät seuraamusmaksut uudistuvat.

Yhteisön verotus päättyy verovuodesta 2018 alkaen yksilöllisesti verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä, viimeistään 10 kuukauden kuluttua verovuoden päättymisestä. Vuoden 2017 verotus päättyy vielä kaikilla yhteisöillä aikaisempaan tapaan, 10 kuukautta verovuoden päättymisestä. Suurella osalla yhteisöistä verotus päättyy jatkossa paljon totuttua aikaisemmin, ja on hyvä huomata, että tästä johtuen myös jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä useimmiten aikaistuvat.

Jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä riippuvat verotuksen päättymispäivästä, ja ne ajoittuvat verotuksen päättymiskuukautta toisena seuraavan kuukauden alkuun. Jäännösveron eräpäivä ilmoitetaan verotuspäätöksessä ja se on nähtävissä OmaVero-palvelussa.

Verotuksen päättymispäivän näkee verotuspäätöksen lisäksi myös OmaVerosta sen jälkeen, kun Verohallinto on saanut verotuksen toimitettua ja muodostettua verotuspäätöksen. Päättymispäivän voi tarkastaa yhteisön tuloveron sivulta tai verotuspäätökseltä, joka löytyy OmaVeron postilaatikosta. Verotuksen päätyttyä OmaVerosta ei voi enää lähettää veroilmoitusta tai ennakkoverohakemusta kyseiselle verovuodelle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen.

Toukokuun alussa voimaan tulleita muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yksilöllinen verotuksen päättyminen näkyy suurella osalla yhteisöjä vasta vuonna 2019, jolloin veroilmoituksen antavat keväällä ne yhteisöt, joiden verovuosi päättyy joulukuussa 2018. Verotuksen nopeampi päättyminen tulee ajankohtaiseksi kuitenkin jo pian, jos yhteisön verovuosi on päättynyt esimerkiksi tammikuussa 2018. Verotus voi päättyä tällöin aikaisimmillaan jo kesäkuussa, jolloin jäännösverot erääntyvät ja veronpalautukset maksetaan elokuussa.

Toinen keskeinen muutos yhteisöille on seuraamusmaksuissa silloin, kun veroilmoitus annetaan myöhässä tai siinä on puutteita, jotka yhteisö oma-aloitteisesti korjaa ennen verotuksensa päättymistä. Uutena seuraamuksena yhteisöille voidaan tällöin määrätä 100 euron myöhästymismaksu. Yhteisöille voidaan määrätä veroilmoituksen puutteista johtuen yhä myös veronkorotus, mutta sen määräytyminen on aikaisempaa kaavamaisempaa. Veronkorotuksen perustaso on 2 % lisätystä tulosta, mutta se on aina vähintään 150 euroa. Veronkorotus voidaan määrätä myös perustasosta alennettuna tai korotettuna. Myöhästymismaksu tai veronkorotuksen määrä näkyvät OmaVerossa esimerkiksi kauden tapahtumissa.

Yhteisölle voidaan tehdä täydentävä verotuspäätös, jos yhteisö ilmoittaa oikaisuvaatimuksella sellaisia uusia verotukseen vaikuttavia tietoja, joihin aikaisempi verotuspäätös ei ole perustunut. Yhteisöillä tämä on kuitenkin käytännössä melko harvinaista.

Lue lisää: