Yhteisöjen tuloverotukseen muutoksia 1.5.2018 alkaen

Verohallinnon tiedote, 1.3.2018

Yhteisöjen tuloverotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut yhtenäistyvät, kun yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotusmenettelyä ja tuloverotuksen seuraamusmaksuja koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.5.2018. Muutoksia sovelletaan verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.

Lakimuutosten jälkeen verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti verotuspäätökseen merkittynä päivänä. Jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä määräytyvät verotuksen päättymispäivän mukaisesti. Verotus voi päättyä huomattavasti nykyistä päättymisajankohtaa aikaisemmin ja samalla myös jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä aikaistuvat.

Seuraamusmaksujärjestelmä yhtenäistyy kaikkien verolajien osalta. Uutena seuraamusmaksuna on säädetty myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu korvaa veronkorotuksen tilanteissa, joissa yhteisö ei ole täyttänyt ilmoittamisvelvollisuuttaan määräajassa, mutta antaa veroilmoituksen oma-aloitteisesti tai kehotuksesta, tai korjaa muun laiminlyöntinsä oma-aloitteisesti omaksi vahingokseen ennen verotuksen päättymistä. Muissa ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntitilanteissa määrätään veronkorotus.

Verohallinto voi antaa oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen sijaan säännönmukaista verotusta täydentävän verotuspäätöksen. Täydentävä verotuspäätös annetaan tilanteissa, joissa yhteisö ilmoittaa verotuksen päättymisen jälkeen sellaisen verotukseen vaikuttavan tiedon, jota se ei ole veroilmoituksessaan tai siihen liitetyissä tilinpäätösasiakirjoissa aiemmin ilmoittanut tai johon verotuspäätös ei muutoin ole perustunut.

Lue lisää 1.5.2018 voimaan tulevista yhteisöjen tuloverotuksen muutoksista:

Verkkoseminaari yhteisöjen tuloverotuksen muutoksista: