Yhteenveto näkyy OmaVerossa myöhemmin niillä, joiden verokausi on kalenterivuosi

Verohallinnon tiedote, 20.2.2018

Yhteenveto muodostetaan pääsääntöisesti kalenterikuukauden viimeisenä päivänä ja julkaistaan OmaVerossa heti seuraavan kuun alussa. Poikkeuksena ovat ne asiakkaat, joiden verokausi on kalenterivuosi sekä apteekkiverovelvolliset asiakkaat. Näiden asiakkaiden yhteenveto muodostetaan maaliskuun 2. päivänä tai sitä seuraava arkipäivä. Yhteenvedolla näkyvä saldotilanne on yhteenvedon muodostamispäivältä, ei kuukauden lopun tilanteesta. Yhteenvetoa ei muodosteta, jos verokauden aikana ei ole ollut tapahtumia.

Apteekkiveron ilmoittamisella ja maksamisella on poikkeusaikataulu

Apteekkivero verovuodelta 2017 on ilmoitettava viimeistään 28.2.2018, mutta se erääntyy maksettavaksi vasta 12.6.2018. Käyttämätön maksu jää odottamaan kesäkuun eräpäivää tai muita tulevia oma-aloitteisia veroja. Verovuoden 2017 jälkeen apteekkiveron maksamisen eräpäivä on sama kuin ilmoittamisen määräpäivä eli helmikuun viimeinen päivä.